REGLEMENT

Deelnemers reglement

 1. Het "Autoschadebedrijf de Wilde" Schoolvoetbaltoernooi wordt georganiseerd door de volgende voetbalverenigingen: v.v. Emst, S.v. Epe, E.Z.C. '84, KCVO, v.v. Oene, S.v. Vaassen, c.s.v. V.I.O.S. en s.v. Wissel.
 2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van de KNVB conform het door de schoolvoetbalorganisatie aan u verstrekte KNVB schoolvoetbalreglement dat u gelijktijdig met het inschrijfboekje heeft ontvangen.
 3. Deelname aan dit toernooi is geheel op eigen risico. Verantwoordelijkheid voor de deelnemende leerlingen ligt bij de school c.q. leerkrachten van de scholen en niet bij de organisatie van het schoolvoetbal, deze laatste kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade dan wel letsel van deelnemers of haar begeleiders.
 4. Elke school dient zelf te zorgen voor voldoende begeleiding bij de deelnemende teams.
 5. De wedstrijden worden gespeeld op de velden, tijden etc. volgens het schema zoals opgenomen in het programmaboekje.
 6. De kampioenen van de gemeente Epe (poule A, poule C, poule D en poule E) mogen meedoen aan de wedstrijden om het regiokampioenschap.
 7. Als het toernooi om wat voor reden op de geplande datum niet door kan gaan, dan is het gezien de planning voor scholen en beschikbare vrijwilligers helaas onmogelijk om het toernooi op een latere datum in te halen. Dit betekent dan dat het betreffende toernooi voor dat jaar komt te vervallen.
 8. Voor indeling in poule A, C, D en E zijn criteria gesteld m.b.t. leeftijd. Zie hiervoor het KNVB schoolvoetbalreglement. T.a.v. de andere poules verzoeken wij u te handelen naar de intentie van de leeftijdsgroepen omdat anders de organisatie de regels zal moeten aanscherpen.
 9. De teams zijn verplicht te spelen in uniforme sportkleding. Het eerstgenoemde team draagt er
  zorg voor dat er voldoende onderscheid van tenue is. Bij de toernooileiding zijn hesjes te leen. De aanvoerders dragen een duidelijk zichtbare band om de linkerarm.
 10. De begeleiders van alle deelnemende teams worden geacht ruim voor aanvang van hun eerste wedstrijd zich te melden bij het toernooi-secretariaat.
 11. De wedstrijden in alle poules (conform reglement KNVB) worden geleid door scheidsrechters of spelbegeleiders die benaderd worden door de organisatie.
 12. Er wordt niet getost. Het eerstgenoemde team heeft de aftrap bij aanvang van de wedstrijd en het andere team heeft de doelkeuze. Afwijkingen door de toernooileiding zijn hierop mogelijk.
 13. Tijdens de wedstrijden is "coachen" binnen het speelveld niet toegestaan. Teamleiding mag het speelveld alleen betreden wanneer het spel stilligt en na toestemming van de scheidsrechter. Doorwisselen is toegestaan, wel moeten alle wisselingen plaatsvinden na aangeven teken teamleiding en na toestemming van de scheidsrechter.
 14. De eindstand in de poule(s) word bepaald door het totale aantal behaalde wedstrijdpunten. Voor een gewonnen wedstrijd behaalt men 3 punten, bij gelijkspel 1 punt en bij verlies 0 punten. Bij gelijk eindigen in een poule biedt het KNVB schoolvoetbalreglement uitkomst.
 15. Indien een kwartfinale, halve finale of een finalewedstrijd met een gelijke stand eindigt, zal er 5 minuten worden verlengd. Indien er dan nog een gelijke stand is, zullen er door elk team eerst 5 strafschoppen genomen worden. Indien er dan nog geen beslissing is wordt er door de teams om en om een strafschop genomen totdat er een beslissing is.
 16. De wedstrijden worden centraal geleid, d.w.z. ze beginnen en eindigen gelijktijdig na een fluitsignaal van het toernooi-secretariaat via de geluidsinstallatie. Er wordt geen rekening gehouden met blessuretijd, tijdrekken etc. Het team dat zich te laat meldt of in het geheel niet komt opdagen, wordt geacht de wedstrijd te hebben verloren met 3-0. Vaststelling hiervan vindt plaats door de scheidsrechter die voor de wedstrijd is aangewezen.
 17. In het wedstrijdschema is geen tijd ingeruimd, tussen de wedstrijden, voor het wisselen van teams. Zorg dus dat iedereen van het team ruim op tijd aanwezig is voor de te spelen wedstrijd, zodat zo min mogelijk tijd verloren gaat en een vlotte doorgang mogelijk is.
 18. Wanneer een team met ongerechtige spelers uitkomt, wordt de wedstrijd ongeldig verklaard en wordt de uitslag reglementair vastgesteld op 3-0 voor de tegenpartij.
 19. Wanneer een speler door een scheidsrechter uit het veld wordt gestuurd, kan deze uitgesloten worden voor de eerstvolgende wedstrijd of uitgesloten van verdere deelname aan het toernooi voor de dag waarop wordt gespeeld. Dit ter beoordeling van de toernooileiding.
 20. In poule A kan er gewisseld worden van speelhelft tijdens de wedstrijd. De toernooileiding bepaalt dit per toernooi, afhankelijk van de weersomstandigheden. In de overige poules wordt tijdens de wedstrijd niet gewisseld van speelhelft.
 21. Toeschouwers worden geacht niet tussen de velden te gaan staan kijken omdat de zijlijn tevens zijlijn is voor het andere speelveld en zij dan in het speelveld staan. Het is de begeleider(s) wel toegestaan aan de zijlijn tussen velden in te staan.
 22. leder team dient er voor te zorgen dat de velden en de toegewezen kleedkamer schoon blijven. Protesten tegen scheidsrechterlijke beslissingen zijn niet toegestaan.
 23. Voor elke poule moeten tenminste 3 teams worden ingeschreven anders zullen geen wedstrijden worden vastgesteld.
 24. In het KNVB schoolvoetbalreglement wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende poules. Spelregels en uitleg t.a.v. deze wedstrijden kunnen onderling verschillen.
 25. De organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van het zoekraken van kledingstukken en/of diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen. De team begeleiding zorgt voor inname van waardevolle spullen (horloge, geld e.d.) waardoor deze niet zonder toezicht in de kleedkamers achterblijven.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding. De uitspraak is bindend. Protesten worden niet in behandeling genomen.
Daarnaast zijn de regels van de KNVB voor het schoolvoetbal van toepassing, deze zijn te vinden op de site van de KNVB district Oost,
https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/voetballen-buiten-de-vereniging/schoolvoetbal/organisatoren