28-04-09 Gerard de Wilde, geen hoog- maar een laagvlieger!Gerard de Wilde voor een impressie van het nieuw te bouwen mobiliteitscentrum dat in Vaassen wordt gebouwd.

Deze koptekst zegt veel over onze hoofdpersoon, Gerard de Wilde, eigenaar van het gelijknamige Autoschadebedrijf uit Vaassen. Ondernemer in hart en nieren, succesvol, maar blijft met twee benen op de grond staan.

Geen hoogvlieger, waarmee hij bedoelt dat hij nooit en te nimmer in een vliegtuig stapt maar altijd laag bij de grond blijft. Hij heeft iets met auto's en niet met vliegtuigen. Maar ook iemand die niet hoog van de toren blaast maar meestal op de achtergrond blijft. Mensen graag bijstaat met raad en daad zonder daar direct zelf voordeel uit te willen halen. Naast zijn zakelijke beslommeringen maakt hij zich ook nog eens bijzonder sterk voor het plaatselijke verenigingsleven. "Ik ben een verenigingsmens, bestuurslid van v.v. Emst, en organiseer graag. Anderen helpen om iets van de grond te tillen, dat is mijn lust en mijn leven", aldus de geboren Nijbroekenaar maar al jaren lang woonachtig in Emst. Het schoolvoetbal in de gemeente Epe, de Epe Cup, de Midwinterloop van VIOS in Vaassen en gymnastiekvereniging AGIOS spinnen er garen bij.

Gerard de Wilde, geboren in Nijbroek op 19 juli 1960, getrouwd met Marielle en vader van 2 zoons en een dochter begon in 1984 aan de Verloren Beekweg tussen Epe en Emst in het voormalige pand van garage Wielink voor zichzelf nadat hij enkele jaren daarvoor het vak van autospuiter had geleerd bij zijn huidige concurrenten. Hij had goed gezien hoe zijn voormalige werkgevers zaken deden en wilde dat ook maar dan op zijn eigen manier, hij wilde zich van hen onderscheiden. Dat viel nieuwe klanten op maar ook vele oude klanten van hem wisten al snel de weg te vinden naar die jonge eigenzinnige ondernemer daar in het bos ergens tussen Epe en Emst. Na enkele jaren groeide het bedrijf al uit zijn voegen waardoor in 1995 de gang naar het industrieterrein op het Eekterveld werd gemaakt waar op dit moment 16 medewerkers ouderwets vakwerk leveren met de meest moderne apparatuur. Door de vele goede contacten en het vakwerk wat Gerard levert heeft hij in de loop der jaren een goede naam opgebouwd die verder reikt dan de regio Vaassen.

Verzekeringsmaatschappijen, autobedrijven en leasemaatschappijen vertrouwen op het vakmanschap van het autoschadebedrijf en noodzaken Gerard om dit jaar opnieuw te kiezen voor nieuwbouw. Op 1 april j.l. ging de schop de grond in op het terrein direct gelegen naast de rotonde bij het benzinestation van de Tango. Daar verrijst in de loop van dit jaar een schitterend mobiliteitscentrum waar het autoschadebedrijf straks klaar is voor de toekomst en het voldoet aan de modernste eisen.
Betekent dit dat de groei er dan nog niet uit is? "Integendeel" zegt Gerard, "onze filosofie over kwaliteit en mentaliteit bepaalt in hoge mate het succes van het bedrijf." Zelf de handen uit de mouwen steken en altijd met 2 benen op de grond blijven staan is het motto van deze self-made zakenman. "Vertrouwen krijg je niet van je klanten maar dat dwing je af door altijd voor ze klaar te staan. Dat moet iedereen beseffen binnen ons bedrijf want dezelfde klant betaald tenslotte onze boterham". Vorig jaar is er een tweede vestiging geopend. In Twello werd het bestaande autoschadebedrijf Beekman overgenomen. Hoewel hij tegen de 50 loopt is zijn gedrevenheid en enthousiasme nog volop aanwezig.

Die gedrevenheid viel ook op bij v.v. Emst waar Gerard al jaren hoofdsponsor en bestuurslid is en zich profileert als denktank en organisator. Met zijn voormalig maatje Gerard Berkhoff, die helaas een aantal jaren geleden overleed, en de hulp van vele vrijwilligers heeft hij de club op een hoger niveau getild, niet zozeer qua prestaties, maar wel qua inzet en betrokkenheid van de leden bij de club. Gerard draagt ideeën aan en helpt mee om ze uit te voeren.

Tussen kerst en nieuwjaar duizenden oliebollen bakken is een welkome bron van inkomsten voor de club, de jaarlijkse jubileumwedstrijd tegen Go-Ahead Eagles en de daaruit voortvloeiende wedstrijd met het streekelftal zijn hiervan eveneens enkele voorbeelden. Dit laatste was de voorloper van de huidige Epe Cup die Gerard enkele jaren geleden opzette met de bekende regionale journalist Dick van der Veen. "Het was al jaren voor mij een wens om alle gemeentelijke voetbalclubs zover te krijgen dat zij een leuk en aansprekend toernooi zouden spelen. Het enorme succes van met name het gemeentelijke schoolvoetbaltoernooi sterkte mij in die visie daar ook daarin alle 8 gemeentelijke clubs bijzonder hecht samenwerken. Samen met Dick hebben we inmiddels 7 clubs zover dat zij jaarlijks meedoen met dit toernooi en we verwachten dat het komende jaar ook de achtste club aansluit."
Bijzonder hierbij is het sociale karakter van onze hoofdrolspeler. De opbrengst van het toernooi komt weer ten goede aan personen of een instellingen die zich inspannen voor met name gehandicapten. Het voorbeeld van de beide Erik's die naar de paralympics in China zijn geweest zit ons wat dat betreft nog vers in het geheugen.

De naam is even gevallen maar het gemeentelijk schoolvoetbaltoernooi heeft wel Gerard's hart gestolen. Toen enkele verenigingen 5 jaar geleden het initiatief namen om het toernooi, dat enigszins in het slop was geraakt, nieuw leven in te blazen voelde Gerard direct aan dat een financiële injectie de clubs een steuntje in de rug zou geven. Hij nam contact op met zijn toenmalig maatje en mede organisator Gerard Berkhoff en het Autoschade de Wilde schoolvoetbaltoernooi was geboren. Door deze ruggesteun had de organisatie wat armslag en kon het gelijk goed opgepakt worden. Ook hier wordt zijn kennis en relatienetwerk regelmatig gebruikt om daar waar de organisatie even dreigt vast te lopen deze met raad en daad bij te staan. Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot het grootste sportevenement binnen de Gemeente Epe. Vandaar dat Gerard onlangs, tijdens een door hem beschikbaar gesteld etentje voor de organisatie van het schoolvoetbal, bekend maakte zich opnieuw voor 5 jaar als hoofdsponsor aan het evenement te verbinden.

Er moet hem nog wel iets van het hart t.a.v. zijn mede ondernemers in de gemeente. Wat hem bezighoudt is dat er andere potentiële sponsoren op het vinkentouw zitten om hem van zijn troon te stoten. Ze willen meeliften op de succesformule zonder daar concreet iets tegenover te stellen. "De gemeente Epe heeft gelukkig ingezien dat het wegstrepen van het schoolvoetbal uit de begroting wel heel erg gemakkelijk is maar dat daarmee weer een ander probleem gecreëerd wordt. Gelukkig ondersteunen zij het schoolvoetbal nog, maar absoluut met te weinig middelen. Zij heeft een sociale en maatschappelijke verplichting en als zoveel jeugd wordt geactiveerd, betrokken en bezig gehouden bij sportclubs kun je deze organisatie niet met een fooi wegsturen." "Daarnaast zouden de hoofdsponsoren van de andere 7 clubs contact met mij op moeten nemen om de organisatie van het schoolvoetbal voor een langere periode te waarborgen". "Wij kunnen met ons allen een extra potje creëren waarop, als dat nodig is, de organisatie een beroep kan doen. De organisatie van het schoolvoetbal mag nooit en te nimmer verdwijnen, deze is te belangrijk voor het mede vormen van jeugd en dan met name op het sportieve en sociale terrein. In de breedte moet er meer draagvlak worden gecreëerd waardoor het leuk is om te sporten maar ook om als vrijwilliger wat extra's te doen voor je club. We hebben daar toch allemaal belang bij. Elke club heeft jeugd nodig om de toekomst te waarborgen, door jaarlijks een deel van het sponsorgeld te besteden aan het schoolvoetbal kan dit op termijn een verhoging van het ledenaantal betekenen. Eveneens kunnen er meerdere evenementen georganiseerd worden door de clubs waardoor jeugd zich wellicht meer aan hen gaat binden. Het initiatief van S.V.Vaassen met de onlangs gehouden trainingsclinics is daar een uitstekend voorbeeld van". "Ik roep dan ook bij deze alle hoofdsponsoren op contact met mij op te nemen om gezamenlijk mee te denken hoe we bijvoorbeeld vanuit het schoolvoetbal de jeugdsport in de gemeente Epe breder kunnen ondersteunen zodat de jeugd het leuk gaat vinden zich niet alleen op sportief- maar ook op sociaal gebied te ontwikkelen bij een club. Clubs hebben zeker nu behoefte aan leden om het hoofd boven water te houden, maar nog meer aan leden die zich niet alleen met de sport bezighouden maar ook wat voor anderen willen betekenen. Dat is voor mij de reden en drijfveer om collega's op te roepen. Het lokale bedrijfsleven, kan zich zo manifesteren en zich mede maatschappelijk profileren. Pas dan is er veel gewonnen".

Gerard is zeer content met het evenement omdat het hem veel goodwill en publiciteit oplevert. Natuurlijk is dat een belangrijke factor, hij is en blijft zakelijk, maar en dat meent hij uit de grond van zijn hart. "Er gebeurt wat in de gemeente, de jeugd wordt op een positieve manier betrokken bij het verenigingsleven en dat is wat mij bijzonder aanspreekt". aldus de gedreven de Wilde. "En als ik hen ergens mee kan helpen, los van de financiële bijdrage, dan zal ik dat niet nalaten".

Hetzelfde verhaal geldt voor de VIOS Midwinterloop, die jaarlijks in januari wordt gehouden. Ook dit evenement wordt al jaren door de Vaassense voetbalclub kleinschalig georganiseerd maar sinds Autoschade de Wilde de loop 11 jaar geleden heeft geadopteerd geniet het regionale bekendheid en neemt jaarlijks het aantal deelnemers toe.

Gymnastiekvereniging Agios heeft sinds de fusie en o.a. de geldelijke bijdragen van Autoschade de Wilde een enorme vlucht genomen. Meerdere talenten uit deze vereniging kunnen zich inmiddels meten met de landelijke top. Mede door zijn steun floreert de club als nooit te voren en staat hij hen met raad en daad terzijde. Kortom als Gerard de Wilde zich ergens mee bemoeid dan gaan er deuren open en worden er onzichtbare krachten opgeroepen die het tot een succes te maken. Gelukkig maar dat hij laag vliegt, stel je voor dat hij hoog zou vliegen wat zouden we dan allemaal missen?

<< Home
.

.